Patientuppgifter
Ålder Statur
Kön Vikt
Kroppslängd
Sjukdomsfaktor
Feber/Hypotermi
 
Oral/Enteral Nutrition
Oral Intag
Sondmat max.
 
Beräkning
Vikt  kg
Behov  kcal/d
  Tillförsel absolut Tillförsel relativ Mål
Protein  g/d  g/kg×d
Kolhydrater  g/d  g/kg×d
Fett  g/d  g/kg×d
Energi  kcal/d  kcal/kg×d
 
Tillförselschema
Steg TPN 1 2 3 4
Sondnäring ml/h
Vattenmängd ml/h
Portioner per dygn × 4h
Aminosyror 10% ml/h
Glycos 40% ml/h
Lipid 20% ml/h